Detail reprezentanta

späť do galérie
Tereza Hasajová
Meno a Priezvisko Tereza Hasajová počet hlasov 3 prečo áno Za bojonosť.
Za jedného môžete hlasovať len raz.