Detail reprezentanta

späť do galérie
Samuel Janusek
Meno a Priezvisko Samuel Janusek počet hlasov 6 prečo áno Miluje veľmi futbal, je veľký futbalista.
Za jedného môžete hlasovať len raz.